Home / Video Đông Y / bài thuốc đông y – Ách Nghịch Thang – trị nấc cục (cơ hoành co thắt)

bài thuốc đông y – Ách Nghịch Thang – trị nấc cục (cơ hoành co thắt)Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng

Lý Văn Lượng

About Bài Thuốc Nam Bắc Việt

Check Also

1529068883 maxresdefault 310x165 - Bột Ủ Thảo Dược Thuốc Bắc - Rossie

Bột Ủ Thảo Dược Thuốc Bắc – Rossie

Tắm trắng bật tông ngay lần đầu sử dụng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *