Breaking News

Recent Posts

Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

tuong dai hai thuong lan ong 310x165 - Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác   Hải Thượng Lãn Ông tên thật là Lê Hữu Trác ( 1720 – 1791). Ông sinh ra tại tại thôn Văn Xá, làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương. Ông là người tinh thông y học, văn …

Read More »